Erik is een meedenkende architect waar je op kan bouwen.

MAARTEN PLASMANS, EIGENAAR WOONVESTE PROJECTONTWIKKELING

COMZONE ARCHITECT HEEFT ONS PERFECT BEGELEID IN ONS PROCES VAN IDEE TOT EN MET HET UITGEVOERDE PLAN VAN ONZE NIEUWBOUW.

MARIO NEIJTS, MANAGING DIRECTOR SPG-ARRK

ONTWERPEND SCHETSEN

De vraagstelling van de klant is altijd het vertrekpunt. We verzamelen informatie over de locatie en analyseren de plek. Zo krijgen we gevoel bij de aard en omvang van het plan. Dan starten we met het maken van schetsen en ontstaan de ideeën die de basis leggen voor het uiteindelijke resultaat. Proberen, schetsen (denken met je handen), overleggen, verbeteren, uitzoeken, aanvullen, wegstrepen… Al werkend wordt het programma van eisen samen met de klant aangescherpt. Zo komen we tot een ontwerp, een ontwerp dat inspireert en vertrouwen geeft. Meestal bespreken we het plan in deze fase al een eerste keer met de welstandscommissie.

BOUWTECHNIEK IN 3D

Als de contouren van het plan vastliggen is het van belang om zakelijk en efficiënt de uitwerking op te pakken. Het ontwerp wordt verfijnd en we starten met de bouwtechnische engineering. Het digitale 3D-model (BIM) vormt vanaf nu de ruggengraat van het plan. Alle noodzakelijke technische informatie wordt in het model opgenomen, ook andere bouwpartners kunnen in dit model werken. Zo houden we grip op het project; ontwerp, planning en budget worden bewaakt. In elke volgende planfase krijgt het project verder vorm en geven we samen met de klant sturing aan zowel het gebouw als het project.

VERGUNNING, PRIJSVORMING EN UITVOERING

Bepalende momenten tijdens de bouwvoorbereiding zijn de aanvraag Omgevingsvergunning, de prijsvorming en de uiteindelijke realisatie. Het succes van het plan hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de bouwkundige tekeningen en adviezen bij deze cruciale stappen. Wij zorgen voor het aanleveren van de juiste informatie op basis van het 3D-model (BIM) en begeleiden actief de correcte verwerking door de projectpartners. Dat geeft rust en vertrouwen aan onze klanten. Vanaf het ontwerp, via de bouwvoorbereiding en de uitvoering, uiteindelijk naar het gewenste eindresultaat; een duurzaam passend en verrassend gebouw!