Project Description

< ALLE PROJECTEN
UITBREIDING DAGBESTEDING CINGEL 11

Het dagbestedingscentrum Cingel 11 is uitgebreid met extra groepsruimtes en ondersteunende functies, waarbij ook het bestaande gebouw is gemoderniseerd. Cello vraagt nadrukkelijk een aantrekkelijk, functioneel en duurzaam inzetbaar gebouw. Op basis van een uitvoerige analyse hebben we een plan opgesteld dat zoveel als mogelijk het goede aan het bestaande Bossche School gebouw handhaaft en waar mogelijk versterkt. De uitbreiding vindt plaats op twee plekken aan de achterzijde van het gebouw, waardoor enerzijds de relatie met de groene omgeving wordt verbeterd, terwijl anderzijds de interne logistiek rustiger en logischer wordt. In de architectuur worden de twee nieuwe delen niet alleen onderling tot een samenhangend geheel gekoppeld, de nieuwbouw is in maat en schaal ook een toevoeging aan het bestaande bouwvolume. Zo ontstaat een nieuw geheel dat zich op een natuurlijke wijze voegt in haar functie en haar omgeving. De organisatie (plattegrond) is zo helder en eenvoudig, dat aanvullende wensen als een activiteitenruimte binnen het gevraagde oppervlakte mogelijk blijken. Zo wordt door het ontwerp een economische meerwaarde voor de opdrachtgever gerealiseerd.

dagbestedingscentrum Cingel 11
ontwerp 2016
Vught, Groote Cingels
i.o.v. Stichting Cello

UITBREIDING DAGBESTEDING CINGEL 11

Het dagbestedingscentrum Cingel 11 is uitgebreid met extra groepsruimtes en ondersteunende functies, waarbij ook het bestaande gebouw is gemoderniseerd. Cello vraagt nadrukkelijk een aantrekkelijk, functioneel en duurzaam inzetbaar gebouw. Op basis van een uitvoerige analyse hebben we een plan opgesteld dat zoveel als mogelijk het goede aan het bestaande Bossche School gebouw handhaaft en waar mogelijk versterkt. De uitbreiding vindt plaats op twee plekken aan de achterzijde van het gebouw, waardoor enerzijds de relatie met de groene omgeving wordt verbeterd, terwijl anderzijds de interne logistiek rustiger en logischer wordt. In de architectuur worden de twee nieuwe delen niet alleen onderling tot een samenhangend geheel gekoppeld, de nieuwbouw is in maat en schaal ook een toevoeging aan het bestaande bouwvolume. Zo ontstaat een nieuw geheel dat zich op een natuurlijke wijze voegt in haar functie en haar omgeving. De organisatie (plattegrond) is zo helder en eenvoudig, dat aanvullende wensen als een activiteitenruimte binnen het gevraagde oppervlakte mogelijk blijken. Zo wordt door het ontwerp een economische meerwaarde voor de opdrachtgever gerealiseerd.

dagbestedingscentrum Cingel 11
ontwerp 2016
Vught, Groote Cingels
i.o.v. Stichting Cello

< ALLE PROJECTEN
ANDERE PROJECTEN: