Ons werk begint altijd met luisteren naar de klant. Pas daarna kunnen wij iets toevoegen.

ERIK HEIJNEN

ONTWERPEND SCHETSEN

De vraagstelling van de klant is altijd het vertrekpunt. We verzamelen informatie over de locatie en analyseren de plek. Zo krijgen we gevoel bij de aard en omvang van het plan. Dan starten we met het maken van schetsen en ontstaan de ideeën die de basis leggen voor het uiteindelijke resultaat. Proberen, schetsen (denken met je handen), overleggen, verbeteren, uitzoeken, aanvullen, wegstrepen… Al werkend wordt het programma van eisen samen met de klant aangescherpt. Zo komen we tot een ontwerp, een ontwerp dat inspireert en vertrouwen geeft. Meestal bespreken we het plan in deze fase al een eerste keer met de welstandscommissie.

BOUWTECHNIEK IN 3D

Als de contouren van het plan vastliggen is het van belang om zakelijk en efficiënt de uitwerking op te pakken. Het ontwerp wordt verfijnd en we starten met de bouwtechnische engineering. Het digitale 3D-model (BIM) vormt vanaf nu de ruggengraat van het plan. Alle noodzakelijke technische informatie wordt in het model opgenomen, ook andere bouwpartners kunnen in dit model werken. Zo houden we grip op het project; ontwerp, planning en budget worden bewaakt. In elke volgende planfase krijgt het project verder vorm en geven we samen met de klant sturing aan zowel het gebouw als het project.

VERGUNNING, PRIJSVORMING EN UITVOERING

Bepalende momenten tijdens de bouwvoorbereiding zijn de aanvraag Omgevingsvergunning, de prijsvorming en de uiteindelijke realisatie. Het succes van het plan hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de bouwkundige tekeningen en adviezen bij deze cruciale stappen. Wij zorgen voor het aanleveren van de juiste informatie op basis van het 3D-model (BIM) en begeleiden actief de correcte verwerking door de projectpartners. Dat geeft rust en vertrouwen aan onze klanten. Vanaf het ontwerp, via de bouwvoorbereiding en de uitvoering, uiteindelijk naar het gewenste eindresultaat; een duurzaam passend en verrassend gebouw!

EEN GEDREVEN EN ACTIEVE ARCHITECT, IK KAN
COMZONE ARCHITECT VAN HARTE AANBEVELEN.

MICHIEL WERKHOVEN, EIGENAAR ZUIDVAST PROJECTONTWIKKELING

ERIK HEIJNEN

Erik Heijnen (1973) is afgestudeerd aan de TUe in 1996, in de richtingen Architectonisch Ontwerpen en Bouw Productie Techniek. De combinatie van deze twee disciplines is nog steeds van belang in zijn werk, ondermeer terug te zien in de koppeling van verbeelden met creëren. Het bedenken van nieuwe inspirerende oplossingen die passen bij de wensen van de klant, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat het ontwerp uitvoerbaar en concreet is.

Na zo’n 15 jaar gewerkt te hebben bij verschillende bureaus, waarvan de laatste 10 jaar als architect, is Erik Heijnen in 2013 een eigen bureau gestart: Comzone Architect. De naam is een verwijzing naar de opgave die aan architecten wordt gesteld, namelijk het in balans brengen van een doelmatig gebruik, een prettig comfort en een passende uitstraling. Kortom, het maken van comfortzones.

Om deze ambitie steeds opnieuw waar te maken begint bij Comzone Architect  elke opgave met luisteren, het doorgronden van wat u als klant werkelijk wilt. De ontwerpende zoektocht die daarop volgt, koppelt wensen van de opdrachtgever aan onder andere de locatie, het budget en de regelgeving. Door samen de essentie van de ontwerpopgave zo duidelijk voor ogen houden, kenmerken de ontwerpen van Erik Heijnen zich door helderheid en haalbaarheid.

De stijl waarin Erik Heijnen werkt is het best te omschrijven als hedendaagse architectuur. Het is een balans tussen het gebruik, de beleving en de uitstraling van een gebouw. In een steeds complexer wordende maatschappij is deze nuchtere stijl een middel om orde en overzicht te scheppen. Mede daardoor is Comzone Architect  steeds opnieuw in staat om te verrassen.